Novinky zo sveta probiotického čistenia

Novinky zo sveta probiotického čistenia

Inštitút Roberta Kocha v Berlíne:

16.2.2023 http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/robert-koch-institute-updates-guidelines-with-probiotic-cleaning

Medzinárodne známa nemocnica zahrnula probiotické čistenie do svojich nových oficiálnych odporúčaní pre nemocničnú hygienu a kontrolu infekcií.

Novo vydané odporúčanie komisie Inštitútu Roberta Kocha pre nemocničnú hygienu a prevenciu infekcií (dostupné len v nemčine) vo svojej časti 6.3 o probiotickom čistení uvádza, že „používanie probiotík na povrchy v zdravotníckych zariadeniach je zaujímavý prístup, pretože probiotické baktérie tvoria dlhodobo stabilný mikrobióm, pričom úspešnosť dezinfekcie trvá len krátko.

„Okrem toho je známe, že dezinfekčné prostriedky stimulujú rozvoj krížovej rezistencie na antibiotiká, čo nie je prípad probiotických čistiacich prostriedkov.“

Jeden z vedcov citovaných v smerniciach Inštitútu Roberta Kocha, Dr Tilman Klassert z Helmholtz Center for Infection Research, zdôrazňuje: „Začlenenie probiotického čistenia je výsledkom niekoľkoročného výskumu, ktorý viedol k solídnym dôkazom o tom, ako ho možno použiť ako účinného spojenca proti nozokomiálnym infekciám, veľkému problému, ktorý si vyžaduje náležitú pozornosť.“