Štúdia s PROVILANOM v nemocničných zariadeniach

Štúdia s PROVILANOM v nemocničných zariadeniach

 

Nevýhody / problémy klasickej dezinfekcie v nemocniciach:

 • Dochádza len ku krátkodobej likvidácii choroboplodných zárodkov na povrchoch
 • Rekontaminácii povrchov sa nezabráni
 • Po krátkom čase sa choroboplodné zárodky opäť nerušene množia na povrchu 
 • Riziko infekcie sa zníži len krátko po dezinfekcii 
 • S každou hodinou sa povrchy viac kontaminujú a riziko infekcie sa opäť zvyšuje 
 • Dezinfekčné prostriedky môžu zhoršiť existujúcu rezistenciu alebo vyvolať novú rezistenciu dezinfekčných prostriedkov

Štúdia s Provilanom 

 

Na kontrolu účinnosti mikrobiálnych čistiacich prostriedkov sa uskutočnilo niekoľko štúdií, vrátane multicentrickej štúdie . Tieto štúdie skúmali vplyv prechodu z tradičných čistiacich prostriedkov na mikrobiálne čistiace prostriedky na výskyt nozokomiálnych infekcií na klinikách . Na tento účel bol zaznamenaný počet nozokomiálnych infekcií pred, počas a po prechode na mikrobiálne čističe.. Experimentálna zostava obsahovala iba zmenu čistiacich prostriedkov bez zmeny ostatných parametrov (typ čistenia, úroveň zaškolenia upratovacieho personálu a pod.). Pravidelne sa odoberali vzorky na kontrolu mikroflóry ošetrovaných oblastí v pomere k použitému čistiacemu prostriedku. 

 

Výsledky štúdií: 

 • Počas používania probiotických čistiacich prostriedkov sa výrazne znížil počet nozokomiálnych nákaz v zariadeniach 
 • Zníženie výskytu sa rozšírilo na celé spektrum nozokomiálnych infekcií (vrátane infekcií močových ciest, pneumónie, sepsy)
 • Probiotické mikroorganizmy dokázali výrazne znížiť podiel baktérií rezistentných na antibiotiká na ošetrovaných povrchoch 
 • Probiotiká dokázali nahradiť pôvodne prítomné patogénne mikroorganizmy 
 • Rozmnožovanie probiotických mikroorganizmov prebiehalo bez ohľadu na charakter a materiál územia 
 • Probiotické mikroorganizmy neboli detekovateľné v krvi / moči pacientov s nozokomiálnou infekciou 
 • Samotné mikroorganizmy si nevyvinuli žiadnu rezistenciu 
Záver:

Mikrobiálne čistiace prostriedky vytláčajú choroboplodné zárodky tým, že ich oberajú o potravu aj o priestor, ktorý by potrebovali na šírenie. Počet patogénnych a dokonca aj dezinfekčné odolných baktérií sa postupne znižuje . Čím menej patogénnych baktérií je na povrchu, tým menšie je riziko infekcie . Vďaka úplne odlišnému prístupu bez chemikálií spôsobujúcich odolnosť nevznikajú žiadne nové rezistencie.